Nyt medlem – Velkomst & FAQ


Velkommen i Dansk Land-Rover Klub

Region Østjylland

 

Dette er vores velkomst folder til nye medlemmer og en reminder til alle vores nuværende medlemmer.

Der er samlet information om de forskellige aktiviteter og en forklaring på hvad det betyder og går ud på.

Indhold

Velkomst

Grønt bevis

Fri kørsel

Trial

Trophy

Pinderæs

Recovery

Postløb

GPS- og O-løb

Gymkhana

Greenlanding

Landsarrangement

Regionalforsamling

Dit engagement former klubben

 

Velkomst

Du har netop tegnet et medlemskab af Dansk Land-Rover Klub med tilknytning til region Østjylland, hvilket vi i regionen er glade for. Et nyt medlem betyder at der stadig findes mennesker der rammes af “engelsk syge”, og som finder det tiltrækkende at tage del i det fællesskab, som findes omkring dette skønne bilmærke.

Denne folder er til for at give dig et hurtigt indblik i, hvad Dansk Land-Rover klub, og specielt region Østjylland, er for en størrelse, og hvad du kan forvente af dit medlemskab.

Først og fremmest er dit medlemskab hvad du selv gør det til. Har du meldt dig ind i klubben for at modtage vores medlemsblad OASEN, og ikke regner med at skulle ud at køre i klub regi – måske fordi din engelske kæledække er en spritny Range Rover – så er det helt fint. Vi håber dog at du er for nysgerrig til at holde dig fra at kigge forbi diverse arrangementer, for du vil opdage at vi laver andet end at begrave bilerne i mudder eller køre på stejle skrænter.

Grønt bevis

Grønt bevis er klubbens “Offroad kørekort”, som er et krav for at du må deltage i de kørsler der foregår i terræn. Det er gratis at tage et Grønt bevis, som består af en teoretisk og en praktisk del. I region Østjylland afholdes Grønt bevis 2 gange årligt – typisk inden påske og igen i september/oktober måned. Den teoretiske del består af en gennemgang af kørselsteori i terræn, samt en gennemgang af bilens opbygning og hvad du skal være opmærksom på før, under og efter du har været i terrænet. Efterfølgende afprøves teorien i terrænet. Grønt bevis er et dagsarrangement, og stiller ikke specielle krav til bilen.

Frikørsel

Frikørsel dækker over den mest frie form for kørselsarrangement i terræn. Der er her mulighed for at tumle rundt i terrænet som man lyster, selvfølgelig indenfor de rammer som er udstukket for terrænet. Der er ikke tale om kørsel indenfor nogen konkurrenceregler, men en mulighed for at komme i terrænet og lære bilen at kende, samt hygge sig som man har lyst. Der er ingen krav til udstyr på bilen, da det er op til dig at afgøre, om du og bilen kan gennemføre det du har tænkt dig at give dig i kast med.

Trial

Trial er kørsel i terræn på baner bestående af 10 porte, som skal passeres uden at ramme portene og uden at stoppe. Trial er en meget god måde at lære bilen at kende på, og i sig selv en ganske sjov disciplin at køre. Typisk kan en trial bane gennemkøres af alle biler, da der ikke er behov for noget ekstraudstyr på bilen. Banerne er også sjældent placeret så der er risiko for at “køre galt” eller lave de fæle ridser på bilen.

DLRK Trial post

Trophy

Trophy er også kørsel i terræn på baner bestående af 10 porte. Trophy er oftest for hold af 2 til 5 biler, hvor holdet typisk har 45 minutter til at gennemføre en bane med alle bilerne. Trophy er den hårdeste form for kørsel du kan komme ud for, og den stiller krav til at bilen er udstyret med f.eks. spil, jordanker mv. Der er garanti for en beskidt bil og sandsynligheden for at bilen får ridser, buler m.v. er størst ved denne form for kørsel. Trophy er nok den disciplin som de fleste forbinder med Land Rover, da konkurrencen er inspireret af Camel Trophy og de udfordringer man kan komme ud for på en ekspeditionskørsel.

Video fra Throphy Cup – Et billede er bedre end 1000 og en video er bedre end 1000 billeder.

Pinderæs

Pinderæs minder i bund og grund om både trial og trophy, da der køres på baner med porte. Der køres uden konkurrenceregler, og pinderæs kan derfor betragtes på frikørsel på baner. Banerne i pinderæs minder mere om trophy end om trial baner, og er derfor hårdere ved bilen end trial, men stiller ikke de samme krav til bilen som trophy gør. Der køres ikke på hold, og alle hjælper alle. Får du brug for et spil for at komme videre, så er der hjælp at hente hos andre medlemmer. Du kan her få en smagsprøve på trophy, uden at kaste udstyr på bilen før du ved om det er noget du kan lide at køre.

Recovery

Der findes to former for recovery: Team- og Winchrecovery. Begge minder banemæssigt mest om trial, men adskiller sig ved at være for hold og typisk kun have 3 porte og ved at banen skal gennemføres på 15 minutter. I teamrecovery består holdet af 2 biler, hvoraf den ene bil er “død”. Holdet skal ved hjælp af den anden bil, samt udleveret grej i form af f.eks. stropper og sjækler, få den døde bil med gennem banen.

I winchrecovery består holdet af 1 “død” bil, som skal gennem banen ved hjælp af spillet på bilen. Kort sagt går recovery disciplinerne ud på at få en bil gennem banen uden at den pågældende bil på noget tidspunkt selv kører. Recovery kan være lidt hårdt ved bilen hvis ikke udstyret anvendes rigtigt, men det er en rigtig god måde at lære at bruge grejet på, uden at det sker på trophy baner, eller i en situation hvor evnerne skal bruges, fordi du er kommet “galt af sted”.

Team recovery

Postløb

Postløb kan betragtes som frikørsel med opgaver. I et postløb er et antal poster, typisk i form af en klippetang, gemt rundt i terrænet. Målet er at finde så mange poster som overhoved muligt indenfor den tid som er afsat til postløbet. Nogle gange er posternes cirka placering kendt, andre gange er kun området hvori de er placeret kendt. Et postløb stiller typisk ikke andre krav til bilen, end at man er villig til at køre offroad med den.

GPS- og O-løb

Her er der tale om kørsel på offentlig vej, og alle biler kan deltage. I GPS løbene er en GPS der kan anvende koordinater en forudsætning for at løbet kan køres. En gængs Garmin eller TomTom vej GPS er typisk brugbar. Ved O-løb udleveres det kortmateriale som er nødvendigt for at løbet kan køres. I begge former for løb skal et antal poster findes og nogle spørgsmål besvares. Der skal typisk tilbagelægges et sted mellem 60 og 120 km indenfor 4 til 6 timer.

GPS løb

Gymkhana

Gymkhana er en hyggelig disciplin hvor hele familien kan deltage. Gymkhana er fællesbetegnelsen for små sjove opgaver, som f.eks. at fylde vand i glas der er placeret på pæle mens bilen kører. Ringridning, polo/kroket og blindkørsel er andre eksempler på gymkhana opgaver. Gymkhana stiller ingen krav til bilen overhovedet, og sandsynligheden for ridser og buler er stort set ikke eksisterende hvis du kører ordentligt.

Greenlanding

Greenlanding er hyggekørsel på de små veje man i den travle dagligdag undgår at køre på hvis man kan. Der er ingen krav til bilen, men det er en god ide at have picnickurven fyldt, da der typisk holdes ind et sted hvor frokosten og/eller eftermiddagskaffen kan indtages i skønne omgivelser.

foto

Landsarrangement

I uge 30 afholdes landsarrangementet et sted i Danmark. Uge 30 er muligheden for at tilbringe et antal feriedage sammen med klubbens øvrige medlemmer. Ugen er spækket med diverse arrangementer der er beskrevet i denne folder. Ugens største trækplaster er om fredagen, hvor der afholdes 5 bils trophy. Der er her tale om klubbens uofficielle danmarksmesterskab i offroad kørsel, hvor de bedste kørere fra regionerne dyster mod hinanden. En konkurrence vi i region Østjylland traditionelt er ret godt placeret i.

Regionalforsamling

Regionalforsamlingen afholdes typisk i februar måned, og det er her regionsledelsen vælges. Regionalforsamlingen i sig selv er reelt det eneste arrangement som ikke involverer en eller anden form for kørsel, men den har tidligere været kombineret med muligheden for noget frikørsel samt fællesspisning.

Dit engagement former klubben

Vi håber du nu har fået et indblik i hvad du kan forvente af dit nye medlemskab, og at du har fået lyst til at deltage i de typer af arrangementer du mener passer til dit ambitionsniveau for dig og din Land Rover.

Husk på, at de her omtalte former for arrangementer ikke kun foregår i region Østjylland, men at du med dit medlemskab af Dansk Land-Rover Klub er velkommen til at deltage i arrangementer i andre regioner.

Som sagt i starten af denne folder:

“Dit medlemskab er hvad du gør det til.”

Jo mere du deltager i arrangementerne i klubben, jo mere får du ud af dit medlemskab. Vi håber at se dig til de kommende arrangementer i klubben, uanset om du har anskaffet dig en mudderfræser, en dejlig veteranmodel eller en lækker ny Range Rover – der er arrangementer for alle. Det er kun at opsøge dem og få fuld fornøjelse af dit medlemskab.

 

Translate »

NextGEN Public Uploader by WebDevStudios